website development DAL.gr - Nikos Dalamagkas

Η Σχολική Μελέτη είναι ένας φιλόξενος και ειδικά διαμορφωμένος χώρος, ο οποίος υποδέχεται καθημερινά μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και Α' λυκείου.

Με την καθοδήγηση και τη στήριξη έμπειρων εκπαιδευτικών, επιυγχάνεται η προετοιμασία όλων των μαθημάτων της επόμενης μέρας του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων γλωσσών.

Περισσοτερα

9+1 λογοι

για να μελετήσει στη Σχολική Μελέτη

1. Καθορισμένη ώρα και συγκεκριμένος χώρος μελέτης
Στη Σχολική Μελέτη τα παιδιά γνωρίζουν την ακριβή ώρα έναρξης της μελέτης τους και την αίθουσα στην οποία πρέπει να μελετήσουν.

2. Ημερήσιο πρόγραμμα μελέτης
Οι κατάλληλα καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί βοηθούν τα παιδιά να οργανώσουν το καθημερινό πρόγραμμα μελέτης τους. Συμπληρώνουν το πρόγραμμα τους αναλυτικά, γράφοντας τις εργασίες επιγραμματικά σε κάθε μάθημα ξεχωριστά.
Παράδειγμα:
Γλώσσα: ανάγνωση σελ.12 και άσκηση 3 σελ.19 Τ.Ε.
Μαθηματικά: άσκηση 2 και πρόβλημα 1 σελ. 10 Τ.Ε.
Αυτό βοηθάει τα παιδιά να γνωρίζουν τον όγκο των μαθημάτων τους και να διαχειρίζονται τον χρόνο κατάλληλα ώστε να προλαβαίνουν να τα ολοκληρώνουν. Διαγράφοντας με μια γραμμή όσα από αυτά τελειώνουν, ανακουφίζονται και συνεχίζουν με καλύτερη διάθεση.

3. Αυτονομία και πρωτοβουλία
Οι εκπαιδευτικοί δεν βρίσκονται συνεχώς δίπλα στους μαθητές. Βρίσκονται εντός της αίθουσας για να τα κατευθύνουν και να τα βοηθήσουν να προχωρήσουν τη μελέτη τους, αλλά αφήνουν στα παιδιά χώρο και χρόνο να δουλέψουν μόνα τους, ώστε να αποκτήσουν αυτονομία, σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

4. Κατάλληλες συνθήκες μελέτης
Οι αίθουσες της Σχολικής Μελέτης είναι κατάλληλα διαμορφωμένες έτσι ώστε να δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον μελέτης. Υπάρχει άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός και τηρούνται οι πρέπουσες συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας του χώρου.

5. Στόχοι και κίνητρα
Ανεξάρτητα από το γνωστικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται κάθε μαθητής οφείλουμε να θέτουμε μαζί του στόχους, άλλοτε μικρότερους και άλλοτε μεγαλύτερους και να προσπαθούμε κάθε φορά να τους επιτύχουμε. Δείχνουμε στα παιδιά ότι από τα λάθη μας μαθαίνουμε και επιβραβεύουμε πάντα την προσπάθειά τους.

6. Τεχνικές και μέθοδοι μελέτης
Οι κατάλληλα καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν στα παιδιά τεχνικές για τον μηχανισμό της ανάγνωσης, της κατανόησης, της μαθηματικής ικανότητας και της μνήμης. Προσφέρουν συγκεντρωτικές σημειώσεις σε κάθε μάθημα ξεχωριστά καθώς και οπτικοακουστικό ψηφιακό υλικό για καλύτερη εμπέδωση της ύλης.

7. Καθημερινή και σωστή μελέτη
Όσο οι μαθητές περνούν στην επόμενη τάξη του σχολείου, τόσο αυξάνονται οι απαιτήσεις. Η καθημερινή μελέτη βοηθά τα παιδιά να κατανοούν πλήρως την διδακτέα ύλη, να ξεπερνούν τα προβλήματα που συναντούν κι έτσι να μην δημιουργούνται μαθησιακά κενά. Επιπλέον, στα πλαίσια της μελέτης τους καλύπτονται μαθησιακές ελλείψεις προηγούμενων τάξεων, εφόσον εντοπιστούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι μαθητές να αποδίδουν καλύτερα στα καθήκοντά τους, να βελτιώνεται η βαθμολογία τους και να νιώθουν έτοιμοι να αφομοιώσουν νέες και πιο σύνθετες γνώσεις.

8. Ειδικοί παιδαγωγοί για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, αν και διαθέτουν το δυναμικό, δυσκολεύονται και πολλές φορές αρνούνται να ανταποκριθούν στα σχολικά τους καθήκοντα. Οι ειδικοί παιδαγωγοί της Σχολικής Μελέτης με την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία τους είναι οι πλέον αρμόδιοι να βοηθήσουν τα παιδιά να αγαπήσουν τη μαθησιακή διαδικασία. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία μελέτης ενεργοποιούν τις γνωστικές ικανότητες των μαθητών, ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους και τονώνουν την αυτοεκτίμησή τους.

9. Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας
Στη Σχολική Μελέτη οι μαθητές, παράλληλα με τη μελέτη τους, καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν εποικοδομητικά με τους συμμαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς τους. Τολμούν να παίρνουν το λόγο, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να ανακοινώνουν τις ιδέες τους και τις εμπειρίες τους με σεβασμό προς τους άλλους. Μαθαίνουν να ακούν, να εκφράζονται με επιχειρήματα, να μην διακόπτουν και να αποδέχονται την καλοπροαίρετη κριτική.

10. Τακτική επικοινωνία με τους γονείς
Απαραίτητη κρίνεται η τακτική επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών. Έχοντας κοινό στόχο την πρόοδο του παιδιού, μια συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη σχολική του πορεία θα ήταν σίγουρα ωφέλιμη.